Down to Music start in Gemert

Het gaat allemaal wat langzamer en het kost meer moeite, maar kinderen met Downsyndroom kunnen veel meer leren en bereiken dan vaak wordt gedacht. Een aantal betrokken mensen uit Gemert en omstreken heeft daarom onlangs de handen ineen geslagen om op muzikaal gebied deze kinderen en hun ouders een steuntje in de rug te geven. Onder de noemer  “Down to Music” wordt een nieuwe stichting opgericht die muziek gaat maken samen met Downsyndroom kinderen. Blaasmuziek, maar ook keyboard en gitaar. De lol die kinderen deze kinderen beleven met het maken van muziek is erg groot en draagt direct bij aan hun levensgeluk. Ook de therapeutische waarde van muziek voor kinderen met het Downsyndroom levert vaak een belangrijke bijdrage aan hun persoonlijke groei en integratie in de“gewone” maatschappij.

Samenwerking met muziekonderwijs en bedrijfsleven

Om het initiatief een gefundeerd en structureel draagvlak te geven gaat de stichting Down to Music diverse samenwerkingen opzetten met verschillende organisaties in het (muziek)onderwijs en het lokale bedrijfsleven. Met name in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nemen steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid door dit soort initiatieven te faciliteren. Met Down to Music kan het bedrijfsleven een directe en soms ook heel persoonlijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van deze kinderen.

De eerste aanzet voor de concrete invulling van het programma is ondertussen door de stichting gemaakt. De komende maanden wordt besteedt aan het opzetten van een informatieve website en het opstarten van het pr en marketing beleid.

Deelnemen

Is uw interesse gewekt en wilt u meebouwen aan een mooi muziekprogramma voor kinderen met Downsyndroom. In deze opstartfase is nog volop ruimte en mogelijkheden om met uw inbreng het programma mede vorm te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@downtomusic.nl